Rekisteriseloste

Tämä on Hot Wings Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.03.2021. Viimeisin muutos 09.03.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hot Wings Oy

Y-tunnus: 0931309-7

Postiosoite: Villilänniemi 8 F 17, 33300 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Joonas Koivumaa

Puhelin: +358403707330

Sähköposti: joonas.koivumaa@siipiweikot.fi

3. Rekisterin nimi

Hot Wings Oy / Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi
 • analysointi ja tilastointi
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
  yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot
 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten: rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot
 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset puheluiden taltioinnit
 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin.

Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan (minimissään 6kk), jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja myyntiä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

9. Tietojen siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto, ja korjausoikeus

Sinulla on oikeus henkilötietojen tarkastukseen, henkilötietojen käytön kieltämiseen sekä henkilötietojesi korjaukseen. Lisätietoa henkilötietojesi käytöstä saat rekisterin yhteyshenkilöltä.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä palvelun tarjoamiseen, sekä palvelun kehitystä ja muita rekisteriselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Nämä keksit ovat tiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi vieraillessasi sivulla. Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

Evästeitä käytetään moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla. Näitä ovat esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar. Palvelut tilastoivat tietoa mm. käyttäjämääristä, sivuston selailutavasta ja käytetyistä laitteista. Näiden avulla näemme miten sivusto toimii, ja täten pystymme kehittämään verkkopalveluitamme.

Lisäksi sivusto voi sisältää kolmannen osapuolen markkinointipalveluiden evästeitä. Näitä ovat esimerkiksi Facebook ja Google AdWords. Evästeet kerää tietoja mm. käyttäjän kiinnostuksen kohteista, iästä ja sijainnista, joiden avulla me voidaan kohdentaa paremmin markkinointiamme ja tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita meistä ja siitä, mitä teemme.

Myös tällaisia tietoja keksit keräävät:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta sivulle on tultu
 • miltä palvelimelta sivulle on tultu
 • mistä verkkotunnuksesta sivulle on tultu.

Evästeitä käytetään lisäksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa, sekä osa verkkokaupan tai -palvelun toiminnoista voivat vaatia evästeiden käyttöä toimiakseen.

Lisätietoja Googlen evästekäytännöistä

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä

Lisätietoja evästeistä yleisesti

Keksien poisto ja estäminen

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut keksit voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Huomaathan, että jotkut toiminnot vaativat evästeiden toimintaa. Emme täten siis takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli evästeiden käyttö sivustolla estetään.

Selosteen päivittäminen

Selostetta päivitetään toimintamme tai lainsäädännön muuttuessa, ja pidätämme näin oikeuden selosteen päivitykseen.

Ota yhteyttä